Tourist attractions

The Kusatsu Tourist Guide
Urban Hotel Minami-Kusatsu
Location
1-1-5 Minami Kusatsu, Kusatsu, Shiga,525-0050
TEL
(077)561-0606
FAX
(077)561-8611
URL
http://uh-urban.com/minami-kusatsu/index.html
E-mail
minami-kusatsu@uh-urban.com
Business Hours
Regular Holidays
Parkin Lots