Tourist attractions

The Kusatsu Tourist Guide
Tsukemonya Ishii
Location
717 Kinokawa-cho, Kusatsu, Shiga 525-0051
TEL
077-566-2508
FAX
077-598-1345
URL
http://tsukemonya-ishii-shiga.jimdo.com/
E-mail
tsukemonya-ishi@energy.ocn.ne.jp
Business Hours
Regular Holidays
Parkin Lots