Tourist attractions

The Kusatsu Tourist Guide
Shiroya Kimono Cloth Store
Location
3-9-23 Kusatsu, Kusatsu, Shiga 525-0034
TEL
077-562-0622
FAX
URL
E-mail
Business Hours
Regular Holidays
Parkin Lots