Tourist attractions

The Kusatsu Tourist Guide
Botanical Garden – Mizu no Mori
Location
1091 Oroshimo-cho, Kusatsu, Shiga 525-0001
TEL
077-568-2332
FAX
0775680955
URL
http://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/
E-mail
Business Hours
9:00~17:00
Regular Holidays
Monday
Parkin Lots